Business RMUT Info

ขอเชิญชวนผู้ร่วมแข่งขัน กิจกรรมที่ 1-2 ร่วมสนุกลุ้นรางวัล Popular Vote Like & Share

ขอเชิญชวนผู้ร่วมแข่งขันกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 ร่วมสนุกลุ้นรางวัล Popular Vote Like & Share
———————————————————————————————————————-

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสนุกลุ้นรางวัล (เฉพาะสมาชิกทีมแข่งขัน 2 กิจกรรม เท่านั้น ได้แก่)

 • กิจกรรมที่ 1 การประกวดแผนธุรกิจ
 • กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

กติกา

 • สมาชิกแต่ละทีมถ่ายคลิป VDO การนำเสนอผลงานของตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
 • โพสต์คลิป VDO ในโซเชียลมีเดีย Facebook  และตั้งค่าเป็น Public (สาธารณะ) พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อทีมและติดแฮชแท็ค ดังนี้
  –  ทีมแข่งขันกิจกรรมที่ 1 พิมพ์ข้อความ : ชื่อทีม และ #1digitalbizvdo
  –  ทีมแข่งขันกิจกรรมที่ 1 พิมพ์ข้อความ : ชื่อทีม และ #2digitalbizvdo
 • หนึ่งทีมโพสต์คลิป VDO ได้เพียง 1 คลิปเท่านั้น
 • สิ้นสุดการนับยอดไลน์ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. และประกาศผลรับรางวัลในพิธีปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา

ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ๙ มทร. ร่วมประกวด “การแต่งกายไทยยุกต์ ๔.๑”

การประกวด “การแต่งกายไทยประยุกต์ ยุค 4.0”

รางวัลสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลสำหรับนักศึกษา จำนวน 3 รางวัล

 • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัล Popula Vote อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท

กติกาการประกวด       
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแต่งกาย ประดับ หรือ ตกแต่งร่างกาย ภายใต้แนวคิด “การแต่งกายไทยประยุกต์ ยุค 4.0”
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 17.00-18.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (บริเวณลานหน้าเรือนหมอพร)
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องทำการถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานโหวตผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ในเวลา 18.05 น.
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเดินโชว์บนเวที ในเวลาประมาณ 19.00น.(หลังจากจบชุดการแสดงพิธีเปิด)
6. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องอยู่ภายในงานเพื่อร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด หากไม่อยู่จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
7. ผลการตัดสินนับจากการปิดโหวตผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ในเวลา 20.00 น. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

สนใจประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 665 3555 ต่อ 2401

 • กลุ่มไลน์ผู้ที่สนใจร่วมประกวดและโหวต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๙ มทร.) >>  Click here <<
 • กลุ่มไลน์ผู้ที่สนใจร่วมประกวดและโหวต (สำหรับนักศึกษา ๙ มทร.) >> click here <<

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “ สัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๖

Continue Reading Click Here